Jiří Winter – Neprakta očima jiných výtvarníků

Zajímavý je nejen pohled na Nepraktovu tvorbu, ale i pohled zcela opačný – pohled těch, které Jiří Winter inspiroval.